Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności Prezydent Uzbekistanu Shawkat Mirzijojew wygłosił wiadomość wideo pierwszego dnia ogólnej debaty 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Prezydent Uzbekistanu Shawkat Mirzijojew wygłosił wiadomość wideo pierwszego dnia ogólnej debaty 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

1Głowa państwa przedstawiła społeczności międzynarodowej swoją wizję aktualnych kwestii agendy regionalnej i globalnej, roli ONZ w skonsolidowanym reagowaniu na współczesne zagrożenia i wyzwania, a także przedstawiła szereg ważnych propozycji i inicjatyw

Przeprowadzone w Uzbekistanie w ostatnich latach szeroko zakrojone i dynamiczne reformy demokratyczne naprawdę nabrały dziś nieodwracalnego charakteru. Szczególne miejsce w raporcie zajmuje opracowana strategia nowego Uzbekistanu, mająca na celu przełożenie na najbliższe 5-10 lat osiągnięć dokonanych w ciągu ostatnich 5 lat. Do szczególnych osiągnięć należą przemiany demokratyczne, zapewnienie i ochrona praw, wolności i uzasadnionych interesów człowieka.W kraju podjęto nieodwracalne reformy w celu zapewnienia wolności słowa, religii i przekonań, równości płci i porozumienia między narodami. Rezultatem uznania przez społeczność międzynarodową tej ważnej pracy był wybór Uzbekistanu na członka Rady Praw Człowieka ONZ. Od pierwszych dni swojej prezydentury Shawkat Mirzijojew postawił na czele swojej polityki wzrost poziomu dobrobytu ludności Uzbekistanu. Nie można tego dokonać bez zintegrowanego synchronicznego rozwoju społecznych, ekonomicznych i kulturowych obszarów ludzkiego życia. Procesy reform w kraju objęły dziś wszystkie te obszary.
Prezydent Uzbekistanu rozpoczął swoje przemówienie od prawdziwie światowego problemu-pandemii koronawirusa, która odcisnęła swój głęboki ślad w świadomości społeczeństwa i gospodarki wszystkich krajów świata bez wyjątku. Gospodarka Uzbekistanu jest również szkodliwa, ale rozumie się, że zdrowie ludzi jest ważniejsze. Uzbekistan ma duży potencjał ludzki, ekonomiczny, surowcowy i energetyczny i w jak najkrótszym czasie będzie mógł się zregenerować.Półtora roku temu w kraju opracowano pilne działania-szybkie, konkretne i skuteczne. Zapewnienie niezbędnego sprzętu medycznego to nie wszystko, aby pokonać koronawirusa. Uzbekistan dołączył do grona wiodących krajów świata w zakresie opracowywania i produkcji szczepionek przeciwko COVID-19 w Chinach.Uzbekistan kładzie szczególny nacisk na zapewnienie stabilności gospodarczej i politycznej podczas globalnego kryzysu, utrzymanie potrzebujących grup ludności i realizacja ambitnych celów młodzieży. Szczególne miejsce w tych procesach należy do młodzieży Uzbekistanu.Rok 2021 w Uzbekistanie został ogłoszony "Rokiem wspierania młodzieży i promocji zdrowia ludności". Rok 2021 był już okresem szeroko zakrojonych reform, których realizacja odbywa się pod hasłem "Nowy Uzbekistan zaczyna się od szkoły, od systemu edukacji i nauczania". Głowa państwa wielokrotnie podkreślała potrzebę reformy systemu edukacji na zasadach różnorodności i ciągłości. Tylko kompleksowe uwzględnienie roli młodzieży w społeczeństwie, reforma systemu edukacyjnego w kraju będzie w stanie zapewnić realizację ambitnego celu wyrażonego przez Prezydenta Uzbekistanu - do 2030 r.należy do państw o ponadprzeciętnym poziomie dochodów na mieszkańca.Na świecie wiele mówi się o środkach niezbędnych do przywrócenia trudnej sytuacji w regionie Priaralla, który stał się epicentrum katastrofy ekologicznej związanej z wyginięciem większości Aral. Wiodące kraje świata muszą poważnie potraktować ten problem, udzielić pomocy finansowej i zasobowej.
Rolę koordynatora i aktywnego centrum realizacji tej pracy powinna przejąć Organizacja Narodów Zjednoczonych.W związku z tym wdrożenie inicjatywy w Uzbekistanie w 2023 r. pod auspicjami ONZ Szóstego Zgromadzenia ochrony środowiska ONZ na wysokim szczeblu przyczyni się do wzmocnienia międzynarodowej współpracy w celu utrzymania stabilności środowiskowej, w tym, a zwłaszcza w Priaralya, odegra kluczową rolę w rozwoju wzajemnie korzystnych długoterminowych zrównoważonych mechanizmów wdrażania innowacyjnych technologii i przyciągania projektów inwestycyjnych w Priaralya. Wdrożenie tych inicjatyw przyczyni się do zwrócenia uwagi społeczności globalnej na opracowanie środków mających na celu rozwiązanie problemów środowiskowych nie tylko w Azji Środkowej, ale także na świecie. To z kolei pozwoli na opracowanie nowych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo środowiskowe we wszystkich regionach świata.Inicjatywy Prezydenta Shawkata Mirzijojewa na rzecz walki ze zmianami klimatu, ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, konkretne środki przejścia na odnawialne źródła energii są bardzo terminowe i mają na celu połączenie wspólnych wysiłków w celu stworzenia warunków przyciągania inwestycji zagranicznych w rozwój i wdrażanie przyjaznych dla środowiska technologii; kompleksowe wdrożenie zasad "zielonej" gospodarki, przyjaznych dla środowiska, technologii oszczędzania energii i wody; zapobieganie dalszemu pustynnieniu i migracji ekologicznej; Rozwój ekoturystyki i wdrażanie innych środków.
Wzbudzają sympatię i pełne poparcie dla inicjatywy prezydenta Uzbekistanu w celu wzmocnienia nowej politycznej atmosfery wzajemnego zrozumienia i szacunku, dobrego sąsiedztwa i strategicznego partnerstwa w regionie Azji Środkowej, nadając priorytet wzmocnieniu interakcji z sąsiednimi i pobliskimi regionami, w tym z krajami Azji Południowej.Ważne miejsce w raporcie poświęcono sytuacji w Afganistanie. Zdaniem Prezydenta w obecnym trudnym okresie nie można dopuścić do izolacji Afganistanu, zostawić go samego z istniejącymi dużymi problemami.W 2020 roku z wysokiej trybuny ONZ Prezydent Uzbekistanu zaproponował powołanie przy ONZ stale działającego Komitetu ds. Afganistanu. Wyrażono przekonanie, że w kwestii afgańskiej rola Organizacji Narodów Zjednoczonych powinna się wzmocnić, a jej głos powinien brzmieć głośniej niż kiedykolwiek.Ostatnio walka z ubóstwem jest skutecznie wdrażana w państwową politykę gospodarczą i formułowana w celu krajowym, który jest brany pod uwagę przy opracowywaniu i wdrażaniu strategicznych programów i planów rozwoju Uzbekistanu.
Badanie doświadczeń mających na celu ograniczenie i przezwyciężenie ubóstwa w okresie postkomunistycznym stało się również priorytetem polityki Prezydenta Uzbekistanu Shawkata Mirzijojewa. Świadczy o tym przedstawiona przez niego podczas 76.sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ inicjatywa zwołania w Taszkencie Międzynarodowej Konferencji na temat badań nad problematyką ożywienia gospodarczego i redukcji ubóstwa w okresie postkomunistycznym. Przedstawiając tę inicjatywę, Prezydent Shawkat Mirzijojew dąży do wezwania światowych przywódców do rozważenia i uzupełnienia priorytetów i celów ONZ i państw członkowskich w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę nowe wyzwania i możliwości.Inicjatywy związane z bezpieczeństwem regionalnym Azji Środkowej i Południowej, wsparciem gospodarczym Afganistanu, zieloną energią, wyrażone przez prezydenta Uzbekistanu Shawkata Mirzijojewa na 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, świadczą o głębokim zrozumieniu regionalnych i globalnych wyzwań współczesności, stopniu ich zagrożenia dla zrównoważonego wzrostu i stabilności w Azji Środkowej oraz przekonaniu do przezwyciężenia tych problemów wyłącznie poprzez solidarność i współpracę na szczeblu regionalnym i międzynarodowym. Kazimierz Andrzejewski - Warszawa

 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

ZalogujReklama

Ostatnie komentarze

Reklama

Z krainy dowcipu

dowcipy

 

 

 

 

 

 

 

"Dobranoc, przystojniaku!"

Pewien facet chciał przenocować w hotelu, ale wszystkie pokoje były zajęte.
- Może ma pan jednak jakiś wolny pokój, albo chociaż jakieś łóżko? Mogę spać gdziekolwiek - poprosił recepcjonistę.
- No cóż, mam dwuosobowy pokój w którym mieszka tylko jeden facet i prawdopodobnie byłby zadowolony ze współlokatora, bo to obniżyłoby mu koszty. Ale prawdę mówiąc, on chrapie tak głośno, że skarżą się na niego nawet lokatorzy z sąsiednich pokoi, tak więc nie wiem, czy będzie pan zainteresowany.
- Nie ma sprawy, wezmę ten pokój.
Następnego ranka recepcjonista pyta faceta:
- Jak się panu spało?
- Lepiej niż kiedykolwiek.
- A co z chrapaniem, nie przeszkadzało panu?
- Nie, natychmiast go uciszyłem.
- W jaki sposób?
- Już leżał w łóżku, kiedy wszedłem do pokoju. Przechodząc pocałowałem go w policzek i powiedziałem "Dobranoc, przystojniaku!", a on obserwując mnie, nie zmrużył oka przez całą noc!

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u