Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności Okres napoleoński, a sprawa polska – III Festiwal Historyczny Tradycja i Pamięć

Okres napoleoński, a sprawa polska – III Festiwal Historyczny Tradycja i Pamięć

konkursnapoleonskiBędzie możliwość zaprezentowania swojej nieoczywistej wiedzy z historii! A to historia o tym, jak Polacy włączyli się w światową rewolucję Napoleona. Festiwal daje szanse wypowiedzieć się osobom, które mogą wnieść nowe spojrzenie na problematykę XIX wieku. Tematycznie jest to ogromne pole do popisu!

Tegoroczne zmagania będą wyjątkowe za sprawą honorowego patronatu Pierre’a Lévy”ego, Ambasadora Francji w Polsce. Objęcie Festiwalu patronatem jest związane z faktem, że ta edycja upłynie pod hasłem „Okres napoleoński, a sprawa polska na tle epoki”. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Tradycja i Pamięć. Wśród patronów są także Grzegorz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kosma Złotowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty oraz Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Dodajmy, że uczniowie mają do wyboru 23 zagadnienia. Tradycyjnie gimnazjaliści przygotowują prace multimedialne, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – literackie. Prace należy nadsyłać do 20 lutego 2017 r. na adres Biura Posła na Sejm RP Grzegorza Schreibera, 99-300 Kutno, Pl. Wolności 14. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 601-423-067.Więcej informacji na stronie www.festiwalhistoryczny.pl„

TRADYCJA I PAMIĘĆ” – FESTIWAL HISTORYCZNYCELE I ZAŁOŻENIA

- festiwal ma charakter konkursu obejmującego swoim zasięgiem województwo łódzkie i kujawsko-pomorskie
- celem nadrzędnym konkursu jest rozwijanie uczuć związanych z patriotyzmem i zainteresowań historyczną tematyką lokalną, a także pogłębianie wiedzy historycznej i świadomości przynależności do państwa polskiego
- konkurs pozwoli w swoich założeniach docierać uczestnikom do wydarzeń związanych z problematyką i dziejami regionalnymi w powiatach wspomnianych wcześniej województw
- festiwal daje szansę wypowiedzieć się osobom, które mogą wnieść nowe spojrzenie na problematykę regionalną - projekt (konkurs) daje możliwości rozwijania wśród uczestników zdolności literackich, reżyserskich, dziennikarskich, badawczych, itp.
- założeniem jest również nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się historią (w tym historią regionalną)

ADRESACI I SZCZEBLE

- konkurs skierowany jest do placówek oświatowych i szkół z terenów województwa łódzkiego i kujawsko – pomorskiego
- w konkursie mogą wziąć udział uczestnicy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych
- uczestnicy będą rywalizować podzieleni na dwie kategorie – gimnazjalną i ponadgimnazjalną - gimnazjaliści przygotują prezentacje multimedialne
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przygotują prace literackie
- 10 autorów najlepszych prac (forma literacka) weźmie udział w tematycznym konkursie wiedzy historycznej, który odbędzie się podczas międzywojewódzkiego finału
- czterech najlepszych autorów prezentacji multimedialnych również zmierzy się w konkursie wiedzy historycznej, który odbędzie się podczas międzywojewódzkiego finału
- prace będą oceniane w skali punktowej (1-100).
- w przypadku szkół gimnazjalnych będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. Placówka edukacyjna otrzymuje tyle punktów, ile łącznie zgromadzili jej uczniowie.

FORMY PRAC

- prace i prezentacje multimedialne przejdą na własność organizatorów (organizatorzy mogą publikować prace w środkach masowego przekazu) przy jednoczesnym zachowaniu przez autorów praw do zmian
- zakres form prac konkursowych dla uczniów szkół gimnazjalnych obejmuje prezentacje multimedialne
- prezentacja multimedialna może mieć formę audio-video
- jeden slajd stanowi ilustracja wraz z opisem
- zakres form prac konkursowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje formy literackie
- każdy uczestnik konkursu musi mieć swojego opiekuna - w zakres formy literackiej wchodzić będą prace o charakterze: felieton, esej, artykuł, wywiad
- maksymalna liczba stron w pracy A4 (czcionka o standardowych parametrach) nie może przekraczać 10 stron i nie może być mniejsza niż 5 stron
- dopuszcza się użycie form fotograficznych, które mogą ilustrować tematykę zawartą w tworzeniu formy literackiej
- prezentacja multimedialna musi zostać przygotowana w jednym pliku. Wyjątek może stanowić jedynie oprawa muzyczna
- prezentacje multimedialne mogą być wykonane wyłącznie w plikach o następujących rozszerzeniach: avi , mov, mp4, ppt, pptx, odp
- wszystkie prace są wykonywane samodzielnie, nie dopuszcza się udziału grup wieloosobowych
- każda praca musi być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, nazwa i adres placówki oświatowej, wykaz materiałów źródłowych użytych w pracy i wykaz literatury. Ponadto w pracy muszą zostać zawarte dane adresowe i email autora. Wszystkie dane osobowe muszą zostać umieszczone bezpośrednio za stroną tytułową, natomiast bibliografia – na ostatniej stronie. Niedopełnienie tych wymogów może być równoznaczne z dyskwalifikacją pracy.
- do każdej pracy konieczne jest dołączenie klauzuli o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia „Tradycji i Pamięci” – Festiwalu Historycznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

NAGRODY

Na autorów najlepszych prac, a także zwycięzców turniejów historycznych czekają atrakcyjne nagrody, m. in. wycieczki i nagrody rzeczowe. Nagrody są wręczane podczas międzywojewódzkiego finału. Nieobecność na finale jest równoznaczna z utratą nagrody

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jurorzy konkursu nie są zobligowani do uzasadniania swoich werdyktów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu. Jakiekolwiek niedopełnienie postanowień zawartych w regulaminie może zdyskwalifikować pracę.

I. BITWY I KAMPANIE EPOKI NAPOLEOŃSKIEJ

1. Opisz jedną z kampanii Napoleona (np. klęska Wielkiej Armii w wyprawie na Moskwę w 1812 r. - przyczyny i skutki przegranej).
2. Talent dowódczy Napoleona na przykładzie wybranych bitew. Na czym polegał geniusz „boga wojny”?
3. Taktyka armii francuskiej w dobie wojen napoleońskich.
4. Uzbrojenie poszczególnych armii w dobie wojen napoleońskich. Nowinki w arsenałach wojsk i ich skuteczność na polu walki.
5. Poczet sławnych dowódców doby napoleońskiej, Davout, Kutuzow itd.

II. POLACY U BOKU NAPOLEONA

6. Geneza powstania Legionów Polskich we Włoszech i ich szlak bojowy. Historia Mazurka Dą-browskiego. Znaczenie Legionów.
7. Księstwo Warszawskie – geneza powstania i jego dzieje. Warunki polityczno-prawne jego funkcjonowania.
8. Polacy w roli najeźdźców. Postawy Polaków wobec konfliktów na Santo Domingo i w Hiszpanii.
9. Bilans sojuszu z Francją. Korzyści i straty wynikające ze związania się Polski z Korsykaninem.
10. Wybitni Polacy u boku Napoleona i ich losy.

III. ZMIANY PRAWNO-USTROJOWE WE FRANCJI ZA CZASÓW NAPOLEONA

11. Zamach stanu 18 brumaire’a – przyczyny jego powodzenia. Wprowadzenie konsulatu. Kompetencje pierwszego konsula.
12. Koronacja Napoleona w 1804 r. Przyczyny i skutki ogłoszenia Francji Cesarstwem.
13. Kodeks cywilny Napoleona jako przykład nowoczesnego aktu normatywnego.
14. Reforma aparatu administracyjnego, sądowniczego i fiskalnego.

IV. OSOBOWOŚĆ I ŻYCIE PRYWATNE NAPOLEONA

15. Portret Napoleona w literaturze polskiej.
16. Pobyt Napoleona na wyspie Św. Heleny. Tajemnicza śmierć Korsykanina.
17. Kobiety Napoleona. Maria Walewska z Kiernozi.
18. Znane, nieznane miejsca odwiedzin Napoleona w regionie. Legendy i fakty.

V. KRAJOBRAZ PO DOBIE NAPOLEOŃSKIEJ

19. Kult Napoleona w Polsce, a postrzeganie cesarza w innych krajach.
20. Krajobraz po Kongresie Wiedeńskim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polaków.
21. Najcenniejsze zabytki z czasów napoleońskich i ich dzieje. 22. Potomkowie „boga wojny” i ich losy (Napoleon II, Napoleon III).
23. Ponadczasowość reform Napoleona – rozwiązania funkcjonujące do dziś (np. sposób nume-rowania domów, straż pożarna).

Uczestnicy mają do wyboru jedno z dwudziestu trzech zagadnień, które dla porządku zostały ułożone w pięciu blokach tematycznych. Zakres czasowy tematów rozpoczyna się w dniu urodzin Napoleona Bonaparte w 1769 r. w Ajaccio, a kończy w dniu jego śmierci na wyspie Św. Heleny w 1821 r.

(opr. MalG)

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

Zaloguj

Reklama

Ostatnie komentarze

Reklama

Z krainy dowcipu

dowcipyZajączek niekoniecznie wielkanocny i...

Zajączek wchodzi do baru naburmuszony i mówi:
- Kto pomalował mój rower na zielono?
Po chwili wstaje niedźwiedź i mówi:
-Ja, bo co?
-Nic, nic, chciałem tylko zapytać, czy ta farba długo schnie?

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u