Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności Będą nowe ciągi pieszo-rowerowe od Wojsławic do Zapolic

Będą nowe ciągi pieszo-rowerowe od Wojsławic do Zapolic

Utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości blisko 27 km, biegnącego z Wojsławic (gm, Zduńska Wola) przez Zduńską Wolę, a dalej przez Piaski, Strońsko aż do Zapolic – to założenia projektu, którego dotyczyło podpisanie umowy (11 bm.) na jego realizację. Chodzi o „Zaprojektowaniu i budowie ciągów pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego”. To wszystko z projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty."

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa ciągów rowerowo – pieszych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego” - z projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, wyłoniono wykonawcę tego przedsięwzięcia – konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.w Czartkach – Lidera konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskigo, partnera konsorcjum. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 13 mln 185 tys. zł i 1 gr. Prace projektowe i roboty budowlane zostaną wykonane w czterech etapach:
Etap I obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Punktu Informacyjnego i Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR) na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli oraz Punktu Informacyjnego przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskie Woli - w terminie do 15.06.2018 r.
Etap II obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Piaski z uwzględnieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski wraz z budową infrastruktury miejsca odpoczynku rowerzystów MOR 5 w miejscowości Piaski na działce nr 728 - w terminie do 16.11.2018 r.
Etap III obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego na odcinku od miejscowości Tymienice do miejscowości Wojsławice wraz z budową infrastruktury miejsc odpoczynku rowerzystów: MOR 3 w Korczewie na działce nr 191/1, MOR 4 w Wojsławicach na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego - w terminie do 30.11.2018
Etap IV obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie:
1. budowy infrastruktury ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Piaski do miejscowości Strońsko wraz z budową infrastruktury miejsc odpoczynku rowerzystów: - MOR 7 w Strońsku - MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,
2. budowy infrastruktury ciągów pieszo – rowerowych na odcinku ul. Piwna – ul. Paprocka,
3. wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego wraz z oznakowaniem obiektów i atrakcji turystycznych - w terminie do 31.07.2019 r.

Projekt „Aktywna Dolina Rzeki Warty” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 mln 211 tys. 655 zł w ramach Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jest to projekt partnerski współtworzony przez Powiat Zduńskowolski – Lidera Partnerstwa, oraz Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie 2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku. Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego min. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.

Efekty projektu będą rozpowszechniane w regionie poprzez kampanię promującą ofertę turystyczną, której częścią będzie min. strona internetowa, aplikacja mobilna, film i spoty reklamowe oraz organizacja pikniku promującego projekt. Celem przedsięwzięcia jest rozwój gospodarki turystycznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na kompleksowe i racjonalne wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu oraz promowanie jego walorów turystycznych. Liczymy, że realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, co będzie generowało zwiększenie ruchu turystyczno – rekreacyjnego i wpłynie na rozwój sektora usług turystycznych.

(opr. Jack)

źródło: powiatzdunskowolski.pl

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

Zaloguj

Reklama

Ostatnie komentarze

Reklama

Z krainy dowcipu

dowcipyJakoś to załatwimy...

Taksówkarz wiezie ładną kobietę. Kiedy dojechali na miejsce okazuje się, że ta nie ma pieniędzy na opłacenie kursu. Taksówkarz na to: - Niech się pani nie martwi, jakoś to załatwimy...

Po czym zawraca auto, jedzie za miasto na sporą, zieloną łączkę. Zatrzymuje się, otwiera bagażnik, wyciąga koc i kładzie na trawie.

- Ależ proszę pana, ja na pewno oddam panu pieniądze! Proszę nic mi nie robić, mam dzieci i męża, którego bardzo kocham... - mówi kobieta prawie płacząc.

- A ja mam czterdzieści królików, więc rwij trawę i nie dyskutuj! - odpowiada taksówkarz.

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u