Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności Będą nowe ciągi pieszo-rowerowe od Wojsławic do Zapolic

Będą nowe ciągi pieszo-rowerowe od Wojsławic do Zapolic

Utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości blisko 27 km, biegnącego z Wojsławic (gm, Zduńska Wola) przez Zduńską Wolę, a dalej przez Piaski, Strońsko aż do Zapolic – to założenia projektu, którego dotyczyło podpisanie umowy (11 bm.) na jego realizację. Chodzi o „Zaprojektowaniu i budowie ciągów pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego”. To wszystko z projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty."

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa ciągów rowerowo – pieszych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego” - z projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, wyłoniono wykonawcę tego przedsięwzięcia – konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.w Czartkach – Lidera konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskigo, partnera konsorcjum. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 13 mln 185 tys. zł i 1 gr. Prace projektowe i roboty budowlane zostaną wykonane w czterech etapach:
Etap I obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Punktu Informacyjnego i Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR) na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli oraz Punktu Informacyjnego przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskie Woli - w terminie do 15.06.2018 r.
Etap II obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Piaski z uwzględnieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski wraz z budową infrastruktury miejsca odpoczynku rowerzystów MOR 5 w miejscowości Piaski na działce nr 728 - w terminie do 16.11.2018 r.
Etap III obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego na odcinku od miejscowości Tymienice do miejscowości Wojsławice wraz z budową infrastruktury miejsc odpoczynku rowerzystów: MOR 3 w Korczewie na działce nr 191/1, MOR 4 w Wojsławicach na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego - w terminie do 30.11.2018
Etap IV obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie:
1. budowy infrastruktury ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Piaski do miejscowości Strońsko wraz z budową infrastruktury miejsc odpoczynku rowerzystów: - MOR 7 w Strońsku - MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,
2. budowy infrastruktury ciągów pieszo – rowerowych na odcinku ul. Piwna – ul. Paprocka,
3. wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego wraz z oznakowaniem obiektów i atrakcji turystycznych - w terminie do 31.07.2019 r.

Projekt „Aktywna Dolina Rzeki Warty” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 mln 211 tys. 655 zł w ramach Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jest to projekt partnerski współtworzony przez Powiat Zduńskowolski – Lidera Partnerstwa, oraz Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie 2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku. Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego min. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.

Efekty projektu będą rozpowszechniane w regionie poprzez kampanię promującą ofertę turystyczną, której częścią będzie min. strona internetowa, aplikacja mobilna, film i spoty reklamowe oraz organizacja pikniku promującego projekt. Celem przedsięwzięcia jest rozwój gospodarki turystycznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na kompleksowe i racjonalne wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu oraz promowanie jego walorów turystycznych. Liczymy, że realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, co będzie generowało zwiększenie ruchu turystyczno – rekreacyjnego i wpłynie na rozwój sektora usług turystycznych.

(opr. Jack)

źródło: powiatzdunskowolski.pl

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

Zaloguj

Reklama

Ostatnie komentarze

Reklama

Z krainy dowcipu

dowcipyCZYJAŚ TY

Dla mnie Polska to znaczy język
W którym mogłem mówić od dziecka
To nad Rynkiem krakowskim księżyc
To Gałczyński, Tuwim, Osiecka

Dla mnie Polska to bliscy ludzie
zieleń lasu i zagon żyta
widok z okna kiedy się budzę
dotyk zony kiedy zasypiam

Więc mnie nie ucz Polski kibolu
z ogoloną do skóry głową
twoja muza to disco polo
serce bije ci narodowo

Wytatuuj sobie na klacie
Że Araba tutaj nie trzeba
i codziennie odmawiaj pacierz
z białym orłem wzlatuj do nieba

Dla mnie Polska to zapach siana
pod obrusem gdy przyjdą święta
a nie bitwa pięknie przegrana
obowiązek żeby pamiętać

Bo ojczyzna to słowo skromne
które rzadko wymawiam szeptem
nie potrzebny mi żadem pomnik
nie zatwierdzi jej żaden dekret

Więc mnie nie ucz Polski kibolu
z ogoloną do skóry głową
twoja muza to disco polo
serce bije ci narodowo

Ja nie wsiądę do twojej łodzi
nie zanucę też twojej pieśni
bo o inną Polskę nam chodzi
mój rodaku od siedmiu boleści

Andrzej Sikorowski

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u