Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności Zduńskowolscy radni przetasowali budżet przygotowany przez prezydenta

Zduńskowolscy radni przetasowali budżet przygotowany przez prezydenta

sesjaJak zapowiadali, tak zrobili. Mowa o radnych zduńskowolskich. A głównie tych z Klubu Prawa i Sprawiedliwość. Znając od listopada propozycję budżetu na 2018 rok, przygotowaną przez prezydenta Piotra Niedźwieckiego, mieli wystarczająco dużo czasu, aby go dokładnie przetasować. Można powiedzieć, że w tej kadencji samorządu miasta staje się to w Zduńskiej Woli normą. Podobnie było z budżetem na rok 2017, kiedy to przegłosowano ponad 50 poprawek do wstępnego, prezydenckiego projektu.

 

Rada Miasta Zduńska Wola podczas ostatniej sesji w 2017 roku przyjęła uchwałę ustalającą budżet miasta na 2018 rok. Radni zaakceptowali większość propozycji inwestycyjnych prezydenta miasta, zmienili jednak sposób finansowania części z nich, a także wprowadzili wiele swoich propozycji. Budżet został przyjęty przy 14 głosach za (12 radnych klubu PiS oraz Dariusza Kmiecika i Roberta Florczaka) i pięciu przeciw (troje radnych z klubu Platformy Obywatelskiej oraz dwie radne klubu Razem dla Rozwoju). W sesji nie uczestniczył radny Jacek Krata z ugrupowania Razem dla Rozwoju. Ograniczone przez radnych zostały przede wszystkim wydatki na oświatę w wysokości 3,7 mln zł: w tym 2,5 mln zł z funduszy na przedszkola, 600 tys. zł ze szkół gimnazjalnych i kolejne 500 tys. zł z przedszkoli. Przesunęli je na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 5. Radni usunęli też z planów przebudowę budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz przebudowę ul. Gołębiej. W budżecie zapisane zostały za to m.in. wykonanie dokumentacji projektowej krytej pływalni przy SP nr 12, przebudowę ul. Wierzbowej, czy wykonanie dokumentacji projektowej żłobka miejskiego przy ul. Azaliowej. Znaczne ograniczenia wprowadzili w wydatkach bieżących, w tym m.in. na administrację oraz rozdzielenie na wydatki tzw. "wolnych środków," których wysokość zostanie określona dopiero w trakcie roku. Zdaniem prezydenta Piotra Niedźwieckiego spowoduje to, że o tym czy budżet w kształcie przyjętym przez radę będzie mógł funkcjonować zadecyduje Regionalna Izba Obrachunkowa, która 15 listopada 2017 roku pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu zaproponowany przez prezydenta miasta. Co znalazło się w budżecie na 2018 rok?

Plan inwestycji wg przyjętego przez Radę Miasta Zduńska Wola budżetu na 2018 rok.

Transport - 9.299.219 zł

Dokumentacja projektowa:
ul. Borowej - 100.000 zł
ul. Prostej wraz z odcinkiem
ul. Kaczej - 45.000 zł
ul. Południowej - 35.000 zł
ul. W. Pola - 35.000 zł
ul. Olimpijskiej - 80.000 zł
ul. Uroczej – 15.000 zł
ul. Jaśminowej – 15.000 zł
ul. Polnej – 25.000 zł
ul. Stawowej – 45.000 zł

Przebudowa dróg:
ulicy Podmiejskiej oraz ulic: Kobusiewicza, Głównej i Dolnej - 2.100.000 zł
ul. Kołłątaja - Etap II - 800.000 zł
ul. Wierzbowej – 750.000 zł
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1, 3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej - 450.000 zł
Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 26 – 40.000 zł

Chodniki:
ul. Konopnickiej - Etap II - 120.000 zł
ul. Konopnickiej (od ul. Piaskowej do ul. Kobusiewicza - strona nieparzysta) – 200.000 zł
ul. Krętej (strona parzysta) - 84.400 zł
ul. Chełmońskiego 2 - 30.000 zł
ul. Azaliowej (brakujący odcinek) – 15.000 zł
w Parku na os. Południe (od górki do ul. Kossaka) - 50.000 zł
w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4 - 50.000 zł
na ul. Kopernika (strona nieparzysta) - 400.000 zł
ul. Jana Kazimierza (strona nieparzysta od ul. Żytniej do ul. Sobieskiego) wraz z budową zatok parkingowych na – 320.000 zł
ul. Żytniej (strona parzysta od bloku przy ul. Żytniej 18 wzdłuż drogi osiedlowej do ul. Jana Kazimierza) – 60.000 zł
ul. Żytniej (od przejścia dla pieszych do drogi osiedlowej miedzy blokami przy ul. Żytniej 16 i 18) – 35.000 zł
ul. Przemysłowej (strona nieparzysta od nr 19 do nr 29) – 110.000 zł
ul. Hetmańskiej (strona parzysta) – 550.000 zł
ul. Ceramicznej wraz z zatoką parkingową (strona parzysta - odcinek ok. 100 m od ul. Łaskiej) – 207.000 zł

Parkingi:
Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka - 99.400 zł
Budowa nowych miejsc parkingowych na ul. Paderewskiego od nr 2 do nr 14 - 110.000 zł
Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach przy ulicach: Zielona 34 i 36 oraz Kilińskiego 28 i 30 - Etap II – 82.000 zł
Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach przy ulicach: Zielona 34 i 36 oraz Kilińskiego 28 i 30 - Etap III – 40.000 zł

Odwodnienie:
Opracowanie dokumentacji przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem D-2 w celu zabezpieczenia przed podtopieniami ul. Mostowej - 30.000 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli: Nowe Miasto oraz Karsznice - 65.000 zł
Udział w inwestycjach powiatu zduńskowolskiego: Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli - 158.000 zł
Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - 385.862 zł

Inwestycje wojewódzkie:
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – 1.562.557 zł

Turystyka 900.000 zł

Zagospodarowanie zbiornika Kępiny - Etap I – 900.000 zł
Gospodarka mieszkaniowa - 3.497.224 zł
Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje - 229.165 zł
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 – 1.044 216 zł
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 – 907.300 zł
Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 – 312.543 zł
Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 – 110.000 zł
Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 – 140.000 zł
Modernizacja instalacji sieci elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – 20.000 zł
Przebudowa i modernizacja pustostanów celem ich przygotowania do zasiedlenia – 150.000 zł
Wykonanie dokumentacji na dostosowanie drewnianych klatek schodowych do wymogów przeciwpożarowych w dwóch budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – 15.000 zł
Wykonanie w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta prac związanych z budową lub modernizacją przewodów kominowych i przebudową pieców kaflowych – 190.000 zł
Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Juliusza 4/6, ul. Łaskiej 15, Łaskiej 17 – 45.000 zł

Wymiana okien w budynkach komunalnych
ul. Dąbrowskiego 20 – 11.500 zł
ul. Dąbrowskiego 23 - 20.700 zł
ul. Juliusza 14 - 18.300 zł
ul. Juliusza 20 - 21.800 zł
ul. Juliusza 22 - 21.800 zł
ul. Juliusza 25 - 26.400 zł
ul. Juliusza 26 - 25.200 zł
ul. Juliusza 27 - 12.700 zł
ul. Kolbego 7 - 13.800 zł
ul. Kruczej 3 - 28.400 zł
ul. Kruczej 6 - 35.300 zł
ul. Łaskiej 15 - 38.700 zł
ul. Łaskiej 17 - 32.900 zł
ul. Łaskiej 22 - 10.000 zł
ul. Łaskiej 24 - 16.500 zł

Administracja publiczna - 3.578.630 zł

Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola – 2.928.630
Modernizacja witaczy – 20.000 zł
Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia – 580.000 zł
Dokumentacja projektowa remontu i termomodernizacji budynku przy ul. Złotnickiego 23 - Hufca ZHP - 50.000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 146.000 zł

Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji - 11.000 zł
Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł
Samochód ratowniczo-gaśniczy dla potrzeb OSP - 120.000 zł

Oświata i wychowanie - 4.336.900 zł

Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Etap I – 3.700.000 zł
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 – 100.000 zł
Bezpieczny plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu - 57.000 zł
Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 – 99.900 zł
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – 100.000 zł
Dokumentacja projektowana na budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 12 – 200.000 zł
Zakup samochodu dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi - 80.000 zł

Pomoc społeczna – 10.000 zł

Zakup urządzenia klasy UTM - 10.000 zł

Rodzina – 200.000 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej żłobka przy ul. Azaliowej lub Lawendowej – 200.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.884.366 zł

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli – 4.200.000 zł
Zakup ławeczek parkowych dla matek karmiących – 30.000 zł
Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 868.066 zł
Wykonanie oświetlenia ul. Wyszyńskiego - 150.000 zł
ul. Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej - Etap II (ul. Czeremchy od ul. Orzechowej do ul. Cyprysowej) – 52.300 zł
w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4 – 25.000 zł
w Parku na os. Południe do ul. Chełmońskiego – 25.000 zł
ul. Twardowskiego - 125.000 zł
ul. Żeromskiego (wzdłuż terenu SP11) – 11.000 zł
ul. Wrzosowej – 30.000 zł
ul. Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej - Etap III (ul. Cyprysowa) – 168.000 zł
ul. Krańcowej – 120.000 zł
Montaż 3 słupów oświetlenia ulicznego na ul. Łaskiej przy skrzyżowaniu z ul. Osmolińską, Szkolną i Jagiełły – 20.000 zł
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego – 30.000 zł
Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – 30.000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 151.700 zł

Zakup systemu wystawienniczego dla Muzeum Historii Miasta – 12.000 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania zadaszenia dla eksponatów w Skansenie Lokomotyw – 50.000 zł
Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku recepcyjno-socjalnego w Skansenie Lokomotyw – 6.200 zł
Ławeczka Stasia Klingera - 83.500 zł

Kultura fizyczna - 2.255.000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej – 200.000 zł
Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej - Etap I – 1.500.000 zł
Modernizacja basenów odkrytych przy ul. Kobusiewicza – 250.000 zł
Remont sanitariatów w obiekcie przy ul. Kobusiewicza - 250.000 zł
Dokumentacja projektowa przebudowy budynku administracyjno – biurowego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 25.000 zł
Wykonanie instalacji wodociągowej umożliwiającej podlewanie płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 15.000 zł
Zakup dwóch piłkochwytów na Stadion Miejski przy ul. Okrzei – 15.000 zł.

Inwestycje łącznie - 30.259.039 zł

KaMi S

Fot. zdunskawola.pl

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

Zaloguj

Reklama

Ostatnie komentarze

Reklama

Z krainy dowcipu

dowcipyWspominki myśliwych

W parku na ławce siedzą dwaj starsi panowie i rozmawiają:
- Miał pan w młodości jakieś hobby? - pyta jeden z nich.
- O, niejedno! Ale najważniejsze to kobiety i polowanie.
- A na co pan polował?
- Na kobiety, szanowny kolego, na kobiety...!

Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u