Reklama
menuvideotvomenuartykulymenugaleriamenulogo2menureklamaonasmenu 20lat
Strona główna Artykuły Aktualności WYBORY' 2024 . DIETY CZŁONKÓW KOMISJI WYŻSZE OD TYCH Z PAŹDZIERNIKA 2023

WYBORY' 2024 . DIETY CZŁONKÓW KOMISJI WYŻSZE OD TYCH Z PAŹDZIERNIKA 2023

Wyższe będą diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych, jakie odbędą się już 7 kwietnia tego roku. 700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze yborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

 

 

Członkom komisji i komisarzom wyborczym, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji.

W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości przejazdu lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji i komisarzom wyborczym przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, a w przypadku komisarzy wyborczych - za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Wydanie zgody, wymaga porozumienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z Szefem Krajowego Biura Wyborczego; przewodniczącego terytorialnej lub obwodowej komisji wyborczej z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Należności te są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji, a w przypadku komisarzy wyborczych - przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wyższe diety członków komisji

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 23 sierpnia 2023 r. członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowanych na 7 kwietnia br. będą przysługiwać zryczałtowane diety w wysokości:

1500 zł dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych;
1400 zł dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych;
1300 zł dla członków terytorialnych komisji wyborczych;
900 zł dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych;
800 zł dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych;
700 zł dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W drugiej turze wyborów diety będą o połowie niższe. Generalnie, stawki diet w komisjach obwodowych są o 100 zł wyższe niż w ostatnich wyborach parlamentarnych.


Absencja w komisji to mniejsza dieta

Jeżeli członek terytorialnej komisji wyborczej nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty diety przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył.

Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach komisji wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

Diety wypłaca:

członkom wojewódzkich komisji wyborczych - marszałek województwa;
członkom powiatowych komisji wyborczych - starosta;
członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

ŹRÓDŁO: Prawo.pl:

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH

Reklama

Najnowsze

Top 10 (ostatnie 30 dni)

Reklama

Zaloguj

Reklama
Reklama

 

partnerzybar2

tubadzin150wartmilk150

 
 
stat4u